Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj telefonski održanoj sjednici donijela Odluku o preraspodjeli sredstava od 12.000.000 KM s budžetske pozicije Federalnog ministarstva zdravstva na Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH.

Tom odlukom Vlada Federacije BiH je odobrila preraspodjelu 12 miliona KM predviđenih za nabavku vakcina protiv KOVID-19.

U obrazloženju te odluke je navedeno da je Vlada FBiH na jučerašnjoj sjednici donijela zaključak o nabavci vakcina za KOVID-19, u okviru kojeg je definisan i način obezbjeđenja sredstava iz budžeta FBiH za 2021. godinu.

U skladu s tim, Federalno ministarstvo zdravstva je bilo zaduženo da odmah pokrene aktivnosti za preraspodjelu sredstava planiranih u ovogodišnjem budžetu za nabavku vakcina na Zavod za javno zdravstvo FBiH, koje je zaduženo za zaključivanje ugovora.

Vlada Federacije BiH je danas izmijenila Uredbu o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije KOVID-19, čime je korisnicima finansijske pomoći produžen rok za dostavu izvještaja o namjenskom utrošku sredstava do 31. marta 2021. godine, saopšteno je iz kabineta za odnose s javnošću Vlade FBiH.