Bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, Sadik Ahmetović, osuđen je na šest mjeseci zatvora zatvora, a teretio se za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Ovo je prvostepena presuda Suda BiH i strane imaju pravo na žalbu.

Adnan Bektić mora vratiti 7.414 KM imovinske koristi.

Optuženi Sadik Ahmetović kriv je što je postupajući u svojstvu službene osobe u Institucijama BiH, kao ministar Ministarstva sigurnosti BiH, svjesno iskorišćavajući svoje ovlasti, pribavio imovinsku korist Adnanu Bektiću u iznosu od 7.414,00 KM.

Naime, optuženi je u periodu od 1.1.2012. godine do 7.11.2012. godine sa Adnanom Bektićem potpisao više ugovora o djelu kako bi se stvorio privid da obavlja poslove i zadatke koji se, pored ostalog, odnose na pripremu projektne dokumentacije za uspostavu državnog opservatorija za analizu rizika i uvođenja sistema za praćenje hemijsko-radioloških aktivnosti ARGOS, a kasnije i za izradu strateškog plana i godišnjih planova Ministarstva sigurnosti, izradu godišnjeg programa rada Ministarstva prema Vijeću ministara BiH, prikupljanje i analizu statističkih podataka o općem i organiziranom kriminalu u BiH, terorizmu, graničnoj sigurnosti, javnom redu i miru, izradi Informacije o stanju sigurnosti u koju ulazi i ocjena provedbe Sporazuma o međunarodnoj i policijskoj saradnji, te drugim međunarodnim ugovorima koje potpisuje Ministarstvo u ime Vijeća ministara BiH.

Međutim, Adnan Bektić nikada nije obavio odnosno izvršio naručene poslove putem potpisanih ugovora o djelu, nego je nastavio voziti ministra, iako u navedenom periodu nije bio zaposlen kao vozač u Ministarstvu sigurnosti BiH.