Penzioneri u BiH su već odavno postali kategorija stanovništva koja se suočava sa velikim ekonomskim, socijalnim i zdravstvenim poteškoćama. Minimalne penzije od nekoliko stotina maraka dovele su penzionere na marginu našeg društva.

Dario Drmać proveo je dan sa jednim penzionerom koji živi sa manje od 500 maraka mjesečno. Pitate se kako? Sve je stalo u naredne 4 minute.