Članovi Operativnog štaba za pitanja migracija u BiH dogovorili su održavanje posebne tematske sjednice na kojoj će se pripremiti nova Strategija i inovirani plan za efikasno upravljanje migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini.

Cilj novog plana, koji je najavljen na današnjem sastanku u Sarajevu, je da Bosna i Hercegovina preuzme suverenitet nad upravljanjem i humanitarne i sigurnosne dimenzije ovog problema.

Ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić, je najavio novi pristup u upravljanju ilegalnim migracijama u BiH. Posebno je naglasio da briga o migrantima ne može biti problem samo Ministarstva sigurnosti BiH, već svih institucija i nivoa vlasti u BiH.

Istakao je da će fokus biti na efikasnijoj kontroli granice i sprječavanju ulazaka ilegalnih migranata u BiH, jačanju kapaciteta Granične policije BiH i Službe za poslove sa strancima BiH, ali je najavio i razgovore sa ministrima unutrašnjih poslova susjednih država o zajedničkom rješavanju ovog problema.

Konstatovano je da je zbog vremenskih uslova smanjen broj ulazaka ilegalnih migranata u BiH, a trenutno se u prihvatnim centrima nalazi oko 5.500 osoba.

Sastanku su prisustvovali predstavnici svih nadležnih ministarstava i institucija sa državnog nivoa, entitetskih štabova za migracije i Brčko Distrikta, policijski komesari Unsko-sanskog i Kantona Sarajevo te međunarodnih organizacija.