Bliži se vrijeme realizacije jednog od najvećih projekata u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Pripremni radovi za izgradnju Bloka 7 Termoelektrane Tuzla su u završnoj fazi. U toku su i radovi na elektro-instalacijama, nakon čega će radilište biti predato kineskim partnerima. Blok 7 je zamjenski za postojeće kapacitete, i njegovim ulaskom u pogon 2025. godine, prestaće s radom tri bloka Termoelektrane Tuzla.

Radilište je gotovo u potpunosti spremno i u narednim danima će biti predato kineskim partnerima. U izgradnji će učestvovati oko hiljadu radnika, a početak radova očekuje se na proljeće naredne godine. Prema Ugovoru, domaće kompanije biće angažovane u fazama ili postupcima za koje postoje privredni resursi u Bosni i Hercegovini, ističu iz Elektroprivrede.

SENAD SALKIĆ, izvršni direktor za kapitalne investicije

“U ovim danima se intenzivno radi na baznom dizajnu projekta i taj dio posla je pri samom kraju, nakon čega će kineski stručnjaci i inženjeri pristupiti izradi glavnog projekta i ishodovanju potrebnih dozvola za gradnju Bloka 7 u Termoelektrane Tuzla”.

Blok 7 Termoelektrane Tuzla je usklađen s najstrožijim zahtjevima evropskih direktiva i domaćim zakonodavstvom, podsjećaju iz Elektroprivrede. U proteklih 11 mjeseci izvršeno je čišćenje lokacije budućeg Bloka površine između 320 i 340 hiljada metara kvadratnih.

ŠABAN HAJDAREVIĆ, nadzorni inženjer za pripremnu fazu izgradnje Bloka 7

“Nasuti na ukupni prostor cirka 380.000 kubika nasipnog materijala, postaviti blizu pet kilometara podzemnih cjevovoda različitih profila, produžiti glavni kolektor za skoro 800 metara i postaviti blizu 1.800 metara ograde oko gradilišta”.

NEDŽAD BJELIĆ, nadzorni inženjer za elektro radove pripremne faze izgradnje Bloka 7

“U ovoj fazi izvode se radovi na instalaciji vanjske rasvjete, video nadzora ograde gradilišta Bloka 7, te radovi na napajanju Bloka 7 pri čemu je isporučena oprema i u toku su radovi na polaganju napojnih kablova i montaži opreme”.

Plan je da novi Blok u potpunosti nadomjesti proizvodnju električne, kao i toplotne energije, prvenstveno za Lukavac i Tuzlu, te omogući razvoj sistema toplifikacije Živinica u narednom periodu. Vrijednost radova je gotovo 19 miliona KM.