Privredna komora Republike Srpske predložila je da se u okviru republičkog budžeta obezbijedi grant od 100 miliona KM na godišnjem nivou za tehnološko unapređenje privrede.

Tim sredstvima bilo bi sufinansirano 30 do 40 odsto investicije u tehnologiju, dok bi preostali iznos finansirao aplikant za ta sredstva, navedeno je u prijedlogu Privredne komore za program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021-2023. godine.

“Ova, u prethodnom periodu, više puta predlagana mjera Komore još više dolazi do izražaja u vrijeme krize izazvane pandemijom, jer direktno utiče na razvoj privredne aktivnosti kroz njenu modernizaciju, te konkurentnost domaće proizvodnje i industrije”, istakli su iz Privredne komore.

Iz Komore su naglasili da je, za realizaciju ove mjere na projektnoj osnovi, neophodno definisati precizne kriterijume za dodjelu sredstava, način kontrole utroška sredstava, kao i obezbjeđenje dugoročnosti investicije s ciljem sprečavanja zloupotrebe sredstava.

U prijedlogu mjera istaknuta je i potreba da budu definisane mjere za rasterećenje rada, u okviru čega je za početak predloženo smanjenje zbirne stope doprinosa za najmanje dva odsto, a što bi se ostvarilo izmjenama postojećeg Zakona o doprinosima po hitnom postupku, tako da bi se već od početka naredne godine mogla obezbijediti primjena tog izmijenjenog zakona.

Prema mišljenju Privredne komore rasterećenje rada bi dovelo do smanjenja pojave poslovanja u sivoj, odnosno nelegalnoj zoni, što mora biti praćeno jačim mehanizmima kontrole kako bi bili obezbijeđeni uslovi da svi ispunjavaju zakonom definisane obaveze.