Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske do sada je zaprimilo više od 200 zahtjeva privrednih subjekata za podsticaj za povećanje plate radnika za obračunski period juli-decembar 2020. godine.

Privredni subjekti koji su izvršili povećanje plate imaju mogućnost da do isteka roka, 1. marta, podnesu zahtjev za navedeni obračunski period putem aplikacije “e-podsticaj” koja se nalazi na sajtu Ministarstva privrede i preduzetništva.

“Kada je riječ o do sada pristiglim prijavama radi se o pravnim licima i preduzetnicima koji zapošljavaju ukupno 14.641 radnika, a podsticaj je tražen za 6.813 radnika”, navodi se u saopštenju iz Ministarstva privrede i preduzetništva RS-a.

U toku su provjere ispunjenosti uslova u saradnji sa Poreskom upravom RS-a, a po isteku roka za prijavu će biti obrađeni svi pristigli zahtjevi i nakon izdavanja rješenja slijedi isplata podsticajnih sredstava.

“Podsjetimo, pravo na podsticajna sredstva imaju privredna društva i preduzetnici, koji su povećali plate zaposlenih u odnosu na početnu platu iz marta 2019. godine, a ispunjavaju opšte i posebne uslove Zakona o podsticajima u privredi RS-a, dok je izmjenom i dopunom zakona uvedena mogućnost da privredni subjekt može ostvariti pravo na podsticaj i za radnike sa kojima je zasnovao radni odnos i poslije marta 2019. godine”, navode iz Ministarstva.

Pomenutim zakonom predviđena su podsticajna sredstva za povećanje plate radnika zaposlenih u privrednim subjektima u dva obračunska perioda, od kojih jedan traje od 1. januara do 30. juna, a drugi od 1. jula do 31. decembra u jednoj kalendarskoj godini.

Ukoliko  je početni iznos plate radnika viši od 550 KM, privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara 70 posto vrijednosti od plaćenih doprinosa na povećanje plate. Ukoliko je početni iznos plate radnika jednak ili viši od najniže plate u RS, ali ne prelazi iznos od 550 KM, privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara 30 posto vrijednosti od plaćenih doprinosa na povećanje plate.

“Privrednim subjektima u RS-u je u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi tokom 2020. godine isplaćeno ukupno 8.035.997 KM na ime podsticaja za povećanje plata radnika”, navodi se u saopštenju.