U Kantonu Sarajevo prolongira se obavezni program pred polazak u školu, saopćeno je iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

“Obavještavamo vas u vezi s provođenjem obaveznog programa u godini pred polazak u školu, koji se realizira u 32 škole na području Kantona Sarajevo da se navedeni program neće realizirati do 14. septembra ove godine”, saopćeno je iz Ministarstva.

Nakon procjene epidemiološke situacije, biće odlučeno o vremenu i načinu pohađanja obaveznog programa pred polazak u školu, za djecu koja isti pohađaju u osnovnim školamam o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, navodi se u saopćenju.