Prosječna mjesečna plata nakon oporezivanja u Republici Srpskoj isplaćena u oktobru 2020. iznosila je 964 KM, dok je prosječna mjesečna bruto plata iznosila 1.494 KM.

Prosječna plata nakon oporezivanja isplaćena u oktobru 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je veća za 5,9 odsto, a realno za osam odsto, dok je u odnosu na septembar 2020. nominalno manja za 0,1, a realno za 1,1 odsto.

Posmatrano po područjima, u oktobru 2020. najviša prosječna plata nakon oporezivanja isplaćena je u području Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja i iznosila je 1.451 KM, a najniža u području Građevinarstvo, 664 KM.

U oktobru 2020. u odnosu na oktobar 2019. sva područja su ostvarila nominalni rast plate nakon oporezivanja, a najveći rast zabilježen je u područjima Umjetnost, zabava i rekreacija 14,8 odsto, Obrazovanje 9,8 i Saobraćaj i skladištenje 8,4 odsto.

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Republici Srpskoj, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u oktobru 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su niže za 1,9 odsto, dok su u odnosu na septembar 2020. godine u prosjeku više za jedan odsto.

Od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene na godišnjem nivou zabilježene su u pet, niže cijene, takođe, u pet, dok su cijene u dva odjeljka ostale nepromijenjene.

Najveći godišnji rast cijena u oktobru 2020. zabilježen je u odjeljku Alkoholna pića i duvan, usljed viših cijena u grupi Duvan i Pivo, zatim u odjeljku Rekreacija i kultura, usljed povećanja cijena u grupi Novine i časopisi i Veća trajna dobra za unutrašnju i vanjsku rekreaciju, potom u odjeljku Zdravstvo, usljed viših cijena u grupi Ostali medicinski proizvodi.

Više cijene zabilježene su i u odjeljku Komunikacije zbog povećanja telekomunikacionih usluga.

U odjeljku Hrana i bezalkoholna pića i Obrazovanje cijene su u prosjeku ostale nepromijenjene.