Na grčkim otocima na kojima se nalaze veliki logori s migrantima u srijedu su pokrenuti protesti kojima se traži trenutno iseljavanje hiljada tražioca azila.

Na otocima Lesbos, Samos i Chios pokrenut je generalni štrajk, koji je doveo do prekida javnih službi, dok su ulične demonstracije planirane tokom dana.

“Želimo da nam se naši otoci vrate, želimo da nam se vrate naši životi”, glavna je parola protesta.

U najvećem logoru Moria na otoku Lesbos smješteno je više od 19.000 tražioca azila u logoru kapaciteta za prihvat 2.840 ljudi. Situacija je podjednako teška na ostalim otocima, a životne uslove u njima često su kritikovale grupe za ljudska prava i medicinske humanitarne agencije.

Vlada je u novembru objavila planove izgradnje većih logora na Lesbosu, Chiosu, Samosu, Kosu i Lerosu, gdje boravi ukupno 42.000 migranata i izbjeglica, i u njima često izbiju nasilni incidenti. Međutim, planovima se snažno protive lokalni zvaničnici, koji žele manje logore nakon što su primili hiljade tražilaca azila u proteklih pet godina.

Grčka je u prošloj godini ponovo postala glavna ulazna tačka u Evropu za migrante i izbjeglice od kojih mnogi bježe pred ratom i siromaštvom u subsaharskoj Africi, južnoj Aziji i Siriji.

Agencija UN-a za izbjeglice zabilježila je više od 55.000 dolazaka morskim putem i više od 14.000 preko kopnene granice s Turskom.

Samo je malom dijelu njih dopušten ulazak na grčko kopno, dok ostali provode mjesece u logorima, čekajući na ishod razmatranja njihovih molbi za azilom, prenosi AFP.