Na koordinacijskom sastanku predstavnika nadležnih institucija Kantona, Grada i općina, analiziran je tok dosadašnjih radova na prvom dijelu prve dionice Prve transverzale, tačnije na dionici između raskrsnica ulice Halida Kajtaza sa Kranjčevićevom i sa Tešanjskom ulicom.

Predstavnici Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i njihov projekt menadžer Satko Filipović izvijestili su da se radovi odvijaju u skladu s planiranom dinamikom, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Po riječima ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Faruka Kapidžića, ubrzano se radi i na pripremama za izdavanje građevinske dozvole, te početku radova na “Grand“ nadvožnjaku.

„Ovaj objekt je bitan, jer predstavlja važan dio ugovorene dionice transferzale, i od izuzetnog je značaja za formiranje još jedne nezavisne građevinske cjeline na ovoj dionici”, rekao je Kapidžić.

On je najavio da će na sjednici Vlade KS biti razmatrana i donesena odluka o izmjeni plana eksproprijacije, što je jedan od preduslova za izdavanje građevinske dozvole i početak radova na spomenutom nadvožnjaku, a koji bi mogli započeti do kraja ove godine.

Kapidžić je naglasio da će ovi radovi omogućiti redovno odvijanje saobraćaja od Velešića prema Koševskom brdu i tunelu Ciglane.

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo istakao je kako će se napraviti alternativni saobraćajni pravci, kao i da će se “probiti“ trasa od hotela “Grand“ prema Fabrici duhana Sarajevo, kako je i definisano regulacionim planom, što bi riješilo pitanje komunikacije za oko 10.000 stanovnika Velešića, dok su radovi u toku.

Ministar saobraćaja KS Adi Kalem informirao je prisutne o toku razgovora i  vođenju pregovaračkog procesa između kompanije Penny plus i pregovaračkog tima Vlade KS. Predstavnici ove firme traže da se razgovori intenziviraju.

Nastavljene su aktivnosti i na rješavanju imovinsko-pravnih pitanja na dionici od ulice Braće Begić prema tunelu na Ciglanama.

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić je zatražio od svih učesnika u izgradnji Prve transferzale da intenziviraju sve, a posebno administrativne i pripremne radove, jer je na čitavoj dionici izuzetno puno neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, a čije rješavanje traje izuzetno dugo, saopćeno je.