Otvoren je InWeek, online sedmica otvorenih vrata u organizaciji Edukacijskog fakulteta. InWeek je sedmica u kojoj će u live prijenosima svi zainteresirani moći pratiti brojne edukativne sadržaje iz različitih oblasti kao što su pedagogija i psihologija, predškolski odgoj, razredna nastava, novinarstvo i mediji, sport, specijalne namjene, matematika i informatika.

Prvi dan InWeeka održan je webinar na temu “Savremeni izazovi pedagoga i psihologa” na kojem su učestvovali prof.dr. Hazim Selimović, prof.dr. Nermin Mulaosmanović i doc.dr. Remzija Šetić.

Predavači su govorili o savremenoj ulozi pedagoga i psihologa i o izazovima sa kojima se susreću u svom odgojno – obrazovnom radu. Posebno su istaknuli značaj saradnje svih faktora u nastavnom procesu kao i o potrebi inovacije nastavnih planova i programa u školama, ali i na fakultetima.

Održana je i panel diskusija na temu “Stručno usavršavanje i doškolovanje nastavnika”. Panelisti su bili prof. dr.dr. Tarik Obralić, Edukacijski fakultet UNT prof. dr. Marcel Vučetić – Međunarodno sveučilište Libertas, Zagreb, doc. dr. Danijela Kuna – studentica Edukacijskog fakulteta UNT i mr. Alman Kasumović – alumnista Edukacijskog fakulteta UNT. Panelisti su, između ostalog, govorili o mogućnostima i perspektivama stručnog usavršavanja i doškolovanja nastavnika u procesu cjeloživotnog učenja.

Svi sadržaju u sklopu InWeeka emituju se live na društvenoj mreži facebook, a snimak se može pogedati i nakon što se aktivnost završi. Na ovaj način napravljen je iskorak u online svijetu kada je visoko obrazovanje u pitanju te su široj javnosti dostupni brojni edukativni sadržaji iz različitih oblasti koji su rezultat rada profesora i studenata ovog fakulteta.

Šta je INWeek i do kada traje?