Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je danas Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici: Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić, ali se nije izjašnjavala o njemu.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma je, u drugoj komisijskoj fazi, sa 22 usvojena amandmana, podržala prijedlog tog zakona.

Prije izjašnjavanja o samom tekstu zakona, poslanici su se izjašnjavali o setu amandmana koje su predložili Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Damir Arnaut, a kojima se osporava šest amandmana koje je usvojila Ustavnopravna komisija, te o amandmanima koje je uložila Alma Čolo.

S obzirom na to da prilikom glasanja nije bilo entitetske većine za predložene amandmane, oni će biti upućeni Kolegiju na usaglašavanje. Nakon što bude okončana procedura u vezi s amandmanima, poslanici će se izjasniti i o predloženom zakonu.

Predstavnički dom je, zbog nepostojanja entitetske većine prilikom glasanja, Kolegiju na usaglašavanje uputio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Saša Magazinović, a koji su poslanici razmatrali u prvom čitanju.

Predloženi zakon predviđa ukidanje mogućnosti da izabrani zvaničnici obnašaju više funkcija u isto vrijeme.

Magazinović je kazao da se radi o zakonu koji otklanja jednu anomaliju koja trenutno postoji u izbornom zakonu, a koja dopušta istovremeno obavljanje funkcije i poslanika i ministra.

Pojasnio je da se ovim zakonom predviđa jedna nova mogućnost u parlamentarnom životu BiH, a to je zamrzavanje mandata.

Danas je obustavljena zakonodavni postupak za Prijedlog zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici iz Kluba DF-a.

Predstavnički dom drugi put nije prihvatio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije, što prema Poslovničkim odredbama, podrazumijeva da se obustavlja zakonodavni postupak.

Poslanici su podržali Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, koji je predložilo Vijeće ministara BiH, a kojim se stvaraju uvjeti za uspostavljanje efikasnog mehanizma naplate sudskih taksi.

Predstavnički dom je prihvatio zahtjev poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, ali je zbog nedostatka entitetske većine prilikom glasanja predloženi zakon upućen Kolegiju na usaglašavanje.

Usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. kao i Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

Predstavnički dom je imenovao Hrvoja Tvrtkovića za generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, te Dragoljuba Reljića za direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH.

Prihvaćena je poslanička inicijativa Aide Baručije, Branislava Borenovića, Dženana Đonlagića, Edite Đapo, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić, Saše Magazinovića i Šemsudina Mehmedovića, kojom se „zadužuje Ministarstvo sigurnosti BiH da u roku od 30 dana Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH dostavi Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za provođenje Strategije u oblasti migracija i azila za period 2016 – 2020”.

Više inicijativa koje je predložio poslanik Zlatan Begić nijeo dobilo potrebnu entitetsku većinu glasova, te su upućene Kolegiju na usagašavanje.