Zajednička komisija za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine danas je usvojila Izvještaj o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji izdatih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2017. godinu.

Usvojen je i u dalju parlamentarnu proceduru upućen Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2018. godinu, prema kojem je stanje u Oružanim snagama BiH zabrinjavajuće.

Zamjenik predsjedavajućeg Komisije Dušanka Majkić istakla je da se prema izvještaju vidi da je najveći broj pritužbi profesionalnih vojnih lica.

“Navedeno je da nema dovoljno hrane, opreme, a to je poražavajuće. Piše da su vozila stara i po 35 godina. I povjerenik kaže da je to otežavajuća okolnost za obavljanje radnih zadataka. To bi svaku zemlju zabrinulo”, rekla je Majkić.

Komisija je usvojila i u dalju parlamentarnu proceduru uputila i Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) za 2018. godinu.

Članovi komisije usvojili su i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora PSBiH za 2018. godinu, kao i Plan rada Nezavisnog odbora PSBiH za 2019. godinu.

Komisija je usvojila i Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH za 2018. godinu, kao i Orijentacioni radni plan Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH za 2020. godinu.

S dnevnog reda sjednice, zbog odsutnosti predlagača, skinuta je poslanička inicijativa Predraga Kojovića, kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da uradi analizu propusnosti državne granice BiH i opremljenosti Granične policije BiH za bolju kontrolu državne granice, saopćeno je iz PSBiH.