Davanjem saglasnosti za ratifikaciju nekoliko međunarodnih sporazuma okončana je današnja sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Prije kraja sjednice delegati su odbili nekoliko inicijativa koje je predložio delegat Kluba bošnjačkog naroda Denis Bećirović (SDP) od kojih se jedna odnosi na zahtjev prema Vijeću ministara da u parlamentarnu proceduru uputi Zakon o zaštiti vode za ljudsku potrošnju u Bosni i Hercegovini.

Kako je napomenuo, u pitanju je veoma važna oblast koja treba biti zakonski definirana podsjećajući na nedavni događaj kada su tone smeća Drinom doplivale do hidroelektrane u Višegradu napravivši ekološku katastrofu.

Osim ove ,nije usvojena ni inicijativa Bećirovića kojom je trebalo biti zaduženo Vijeće ministara BiH da u parlamentarnu proceduru dostavi cjelovitu analizu o uspostavljenim paralelnim vezama Republike Srbije i Republike Srpske, s posebnim osvrtom na poštivanje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine.

Delegatsku podršku nije dobila ni njegova inicijativa kojom je također trebalo biti zaduženo Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci u parlamentarnu proceduru uputi Strategiju prevencije genocida u Bosni i Hercegovini