Stanovnike Sarajeva je zabrinula vijest da je prošle godine u jednoj hali u naselju Stup oslobođen prah radioaktivnog izotopa metala Cezijuma. Odgovorni, ali i nadležni o tome dugo nisu govorili. Šta se tačno desilo, šta je preduzeto i da li je i koliko opasan nivo radijacije? Zvanično – nema opasnosti po zdravlje.

Radiološki incident u objektu A u prostoru bivšeg Energoinvesta, u naselju Stup u Sarajevu, dogodio se prilikom početka radova na jednom od objekata na ovom lokalitetu u decembru prošle godine, saopćila je Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (DRARNS).

Prema navodima iz saopćenja, nema razloga za zabrinutost po zdravlje ljudi i životnu sredinu jer radiakivnost nije povećana izvan objekta koji je inače obilježen i pod nadzorom.

Unutrašnja kontaminacija prouzročena je radioaktivnim materijalom Cs-137, navedeno je također.

“Prema svim dosad utvrđenim činjenicama, ovaj radijacijski incident, prema INES-ovoj skali, klasifikuje se kao najniži nivo, tj. “Nivo-1”.

Odmah po saznanju, DRARNS je u skladu s nadležnostima poduzeo sve neophodne aktivnosti i mjere u cilju pravovremene sanacije situacije, kao i rješavanja problema. Tom prilikom DRARNS je propisao mjere kojim je obavezao vlasnike objekata o njihovim obavezama u novonastaloj situaciji.

Od tog trenutka, DRARNS prati sutuaciju i u skladu s nadležnostima, poduzima sve neophodne radnje kako bi ovaj problem bio saniran u najkraćem roku, a sve u skladu s postojećim zakonodavnim i međunarodnim standardima”, citat je iz saopćenja ove agencije.

Prema daljnjim navodima, Centar Zavoda za javno zdravstvo FBiH za zaštitu od zračenja, kao licencirana ustanova osposobljena za dekontaminaciju, kontrolu radijacione sigurnosti, od početka dešavanja je učestvovao u rješavanju problema.

Za ove potrebe, DRARNS je, prema navodima iz saopćenja, u skladu s dobrom praksom u međunarodnoj suradnji, uključio stručne i licencirane kuće i stručnjake iz Hrvatske i Srbije, koji su bili od velike pomoći. Oni imaju puno veće iskustvo u sličnim poslovima te će i dalje ostati angažirani u rješavanju ovog problema, zajedno s domaćinima.

“DRARNS ovim putem želi da obavijesti javnost u Bosni i Hercegovini, a posebno građane naselja Stup, kao i sve koji rade ili prolaze na ovoj relaciji, da je kontaminirani objekat obilježen i obezbijeđen zaštitom od neovlašćenog pristupa 24 sata svakog dana.

Uprava DRARNS-a putem inspekcije prati stanje nivoa zračenja i u okruženju te ovom prilikom informišemo javnost da ne postoji povećana radioaktivnost izvan obilježenog objekta.

DRARNS smatra da ne postoji razlog za zabrinutost po zdravlje stanovništva i životnu sredinu, pa stoga molimo medije, kao i građane, da ne dižu paniku i ne podliježu glasinama”, citat je iz saopćenja ove agencije.

Iz te institucije su pozvali sve građane da obavijeste nadležne ako primijete pokušaj neovlašćenog pristupa u obilježeni objekat.

Iz Agencije također ističu spremnost za saradnju i s drugim stručnim osobama iz oblasti zaštite od radijacije ili zaštite životne sredine iz BiH ili regiona, koji smatraju da mogu doprinijeti rješavanju ovog pitanja. Oni se mogu javiti DRARNS-u radi suradnje putem maila ili telefona.