Udruga “Facultas za prosperitet mladi” u Sarajevu je organizirala stručnu radionicu “Socio-ekonomska podrška i stručna pomoć roditeljima djece i omladine s teškoćama u razvoju” u okviru pedagoško-kreativnog projekta za razvoj programa psihoedukacijske i socijalne intervencije za unapređenje procesa inkluzivnog odgoja i obrazovanja te dobrobit roditelja djece s teškoćama.

Psihologinja Biljana Begović je u izlaganju na radionici kazala da je vrlo širok spektar razvojnih teškoća kod djece te da je kadar koji radi s tom djecom na našim prostorima još uvijek nedovoljno educiran.

Diplomirani fizioterapeut Denis Šehić je istakao da se prilikom liječenja i rehabilitacije djece s poteškoćama u razvoju i učenju primjenjuje i fizikalna terapija te da je neophodna edukacija njihovih roditelja i ostalih članova obitelji za provođenje terapije u kućnoj sredini.

– Djeci s teškoćama u razvoju i učenju treba organizirani program tjelesnog vježbanja, koji je u skladu s njihovim sposobnostima i potrebama, s ciljem njihovog tjelesnog, mentalnog i socijalnog razvoja. Postoje različiti koncepti i metode fizikalne terapije za djecu s poteškoćama u razvoju i učenju, kod kojih je neophodan zajednički angažman fizioterapeuta, doktora, djeteta i njegove obitelji – kazao je Šehić.

Pedagog i nastavnik Vedad Krajina smatra da je rođenje djeteta s poteškoćama u razvoju veliki stres za roditelje.

– Mnogi roditelji nažalost bježe od tog problema, pa dolazi do mnogobrojnih razvoda brakova i neprihvatanja te djece. Roditelji trebaju veliku pomoć u podizanju te djece jer se sami jako teško mogu izboriti sa svakodnevicom u kojoj živimo – istakao je.

U okviru projekta, realizirane su i kreativno-terapijske radionice za djecu i omladinu s teškoćama u razvoju, njihove porodice i tipičnu populaciju pod nazivom “Reciklirani Božić i ekološka Nova godina”, saopćeno je iz Udruge “Facultas za prosperitet mladih”.