“Nezavisnost koga, nezavisnost od koga i nezavisnost od čega?”, naziv je radionice koja će biti održana danas u Sarajevu, a na kojoj će biti razgovarano o nezavisnosti pravosuđa u BiH.

Radionicu organizuje Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine, u okviru projekta “Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana”, koji finansira Evropska unija, povodom obilježavanja Evropskog dana civilne pravde.

Kako je najavljeno, tokom radionice, o teorijskim aspektima nezavisnosti pravosuđa, govoriće Ranka Račić, profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Priče iz prakse o važnosti nezavisnosti u svakodnevnom radu sudije, sa učesnicima će podijeliti Edin Bičo, sudija Opštinskog suda u Visokom – Odjeljenje u Olovu i Kis van der Vaid, sudija iz Holandije koji trenutno radi na poziciji višeg pravnog savjetnika u VSTS-u BiH.

Nakon izlaganja, biće otvorena diskusija tokom koje će studenti imati priliku postavljati pitanja i dobiti odgovore na njih kako bi mogli steći bolje razumijevanje i više znanja o radu pravosuđa u BiH.

Početak radionice zakazan je za 11.30 časova.