Štrajkački odbor sindikata BH Telecoma ponovo želi upoznati javnost sa, kako oni kažu, problemima s kojim se susreću radnici BH Telecoma.

Oni tvrde kako uprava kompanije i Vlada FBiH već duži vremenski period rade na uništavanju i rušenju zajedničkog dobra.

To najbolje oslikavaju rezultati poslovanja koji su iz godine u godinu sve gori, a stanje unutar kompanije je i gore od onog što svi vidimo. Dugogodišnje stranačko zapošljavanje, potpomognuto nepotizmom, dovelo je radnike i kompaniju do samog dna.

Sindikat navodi kako skoro 6 mjeseci vodi borbu sa Vladom FBiH i Upravom BH Telecoma kako bi za radnike kompanije izdejstvovali i zaključili granski kolektivni ugovor.

Nakon niza prevara i podvala, došli smo u poziciju da nam je organizovanje štrajka u kompaniji, jedini način nastavka borbe za granski kolektivni ugovor.

Radnici okupljeni oko štrajkačkog odbora tvrde da verbalne prijetnje i pritisci su postali svakodnevni, a dolazili su od strane najvišeg rukovodećeg kadra u firmi, pa sve do odmetnutih sindikalnih ,,lidera”, koji su bili desna ruka u plasiranju laži i prevara prema radnicima.

Nakon početka štrajka u ponedjeljak, 09.11.2020.godine, na sve radnike je izvršen dodatni pritisak sa svim elementima diskriminacije i mobinga. Svakodnevna diskriminacija koja je dosezala neslućene razmjere bila je šokantna. Radnicima se prijetilo svim i svačim. Od toga da će im zbog ućešća u štrajku biti smanjena plata, pa do toga da će biti disciplinski i krivično procesuirani.

Trenutno se u štrajku nalazi oko 450 radnika i to onih koji rade najteže poslove u BH Telecomu, a imaju najniže plaće, kažu iz sindikata.

Molimo vas, da naš apel za pomoć shvatite ozbiljno, da ga prenesete svojim prijateljima i da putem društvenih mreža ili na drugi način javnost bude upoznata sa golgotom koju prolaze radnici BH Telecoma. Molimo vas da to uradite prije nego stanje eskalira i dođe do težih neželjenih posljedica. Ni mi više nismo sigurni gdje je prag tolerancije koji će neko preći, a onda…..