Stotinjak radnika Global ispat koksne industrije Lukavac (GIKIL) održalo je ispred upravne zgrade kompanije zbor radnika sa kojeg su pozvali menadžment, lokalne, kantonalne i federalne vlasti da se uključe u rješavanje nagomilanih problema.

Radnici dobijaju redovno platu, ali im kasni isplata šest toplih obroka.

Kako kažu, zabrinuti su da bi zbog nemogućnosti ispunjavanja uslova za dobijanje okolinske dozvole, GIKIL mogao prestati sa radom, čime bi 970 radnika ostalo bez posla.

Predsjednik sindikata Nurdin Đuzić je istakao da nema adekvatnog ulaganja u pogone, zaštita radnika je na lošem nivou, te zbog toga traže veće ulaganje u ovu fabriku.

“Nadam se da će svi sjesti za sto i shvatiti da je ovo GIKIL u koji treba da se ulaže, da kompanija ima perspektivu”, naglasio je Đuzić.

Kako je rekao, Sindikat je ranije pokušao dogovoriti sastanak sa menadžmentom kako bi zajedno pronašli rješenje za kompaniju, ali do njega nije došlo.

Ni danas se niko iz menadžmenta nije obratio radnicima na zboru.