Ako Vlada Federacije BiH odobri novčana sredstva iz Budžeta za pomoć mostarskom “Aluminiju”, radnici uništenih firmi iz Tuzlanskog kantona najavljuju moguće proteste.

Kako navode, u najmnogoljudnijem kantonu desetine firmi su uništene, a hiljade radnika ostale su na ulicama. Sve se to, dodaju radnici, događalo pred očima svih nivoa vlasti.

Pozivaju predstavnike vlade da rade na što hitnijem sankcionisanju svih odgovornih u “Aluminiju”, počevši od onih koji su godinama “šutjeli” zbog visokih plata, dok su radnici firmi iz ovog kantona, kako navode, radili za 400 KM.

“Mi ćemo pozvati radnike Tuzlanskog kantona da idu u proteste i da traže isti taj novac da se pokrećuu ove firme. U Tuzlanskom kantonu od nekih deset do 15 hiljada radnika, otpušteno je i Hrvata najmanje 500-600, isto toliko i Srba. Prema tome, ovdje nije niko gledao na to da li je neko zastupao Hrvate, da li je Srbe. Ovdje smo svi isti, svi smo dobili otkaze”, rekao je Enes Tanović, član Izvršnog odbora Sindikata soilidarnosti Tuzlanskog kantona.