Odluka koja je bila više od dva mjeseca predmet spora oko toga kako i kome podijeliti novac, odnosno kredit od 200 miliona maraka namijenjen kantonima, a koji smo dobili za saniranje štete od koronavirusa, konačno je usaglašena i realizovana.

Sredstva će kantoni, osim za zdravstvo i privredu, većim dijelom utrošititi za održavanje likvidnosti budžeta.

Iako još sredstva nisu operativna, već se zna plan i pravac njihovog utroška. Svoj plan Kanton Sarajevo podijelio je na četiri komponente. Najveća finansijska podrška od 20 miliona maraka ići će za privredu i to u vidu isplate plata radnicima i preduzećima koji su pretrpjeli značajno smanjenje prihoda u proteklih nekoliko mjeseci.

Tu su sredstva za podršku industrijskoj proizvodnji, zapošljavanju mladih te servisiranju dugova nastalih iz ranijeg perioda.

HALEBIĆ FINANSIJE

Imamo još dva projekta u ministarstvu finansija jedan je kreidtno garanmtni fond u iznosu većem od 5 miliona KM kao srednjoročna mjera kojom se nastoji omogućiti privrednim subjektima u KS pristup finansijskim sredstvima pod povoljnijim uslovima od onih koji se mogu naći kod komericjalnih banaka…

Osim Sarajevskog, i Zeničko dobojski i Tuzlanski kanton pokušat će sredstvima od MMF-a nadomjestiti gubitke uzrokovane koronavirusom. A mnogo ih je. Tuzlanski kanton planirao je novac za poljoprivredu, privredu, borce, i socijalnu zaštitu, kao i održavanje likvidnosti budžeta. Veći dio novca za punjenje budžeta planirao je također i Zeničko-dbojski kanton jer, kako kaže premijer Ganić, za prvih 6 mjeseci ove godine zabilježeno je umanjenje u budžetu u iznosu od 40 miliona maraka. Sredstva oko 10 miliona planirana su i za javne radove, a značajan dio sredstava namijenjen

MIRZA GANIĆ, premijer Zeničko-dobojskog kantona

Jedan dio sredstava moramo oprtedjeliti prema zdravstvu jer imamo problem koj ije spriječio bolnicu zenivca da na tržištu zaradi neka sredstva a pošto su ta sredstva planirana u budžetu nemaq ih i mi ta saredtsva moramo ubrizgati sredstva da biu održali likvidnost bolnice a i da bi unarpiedjili oblast zašiutet.

SUAD MUSTAJBAŠIĆ, ministar finansija Tuzlanskog kantona

Zasigurno će ići 10 miliona kao podrška privredi, 7 i po miliona poljoprivredi nametnula nam se obaevza sa niova Federacije da zua borce izudvojimo zanakande 6 miliona i jedan dio kad je u piotanju scvijalna zhaštitia, i javne finansije su pogođene situacijom i padom prihoda i da budžetdolazi puno manje sredtsva u planu za 2020 godinu

Novac koji smo dobili od MMF-a neće biti dovoljan za saniranje šteta, poručuju ekonomisti te naglašavaju da se ta sredstva moraju usmjeriti na pravi način, u protivnom bismo mogli imati problema sa vraćanjem tog kredita.

ŽELJKO ŠAIN, profesor na Ekonomskom fakultetu UNSA-a

Novac koji su dobili kantoni trebaju ulčožiti na način koji će proizvesti novi novac a ne koristiti u humanitarne i socijalne svrhe, jer ako on bude uložen u te sdvrhe mi ne znamo kako će se taj novac vratiti

Problema je, čini se, nikad više a novca nikad manje, no nadležni u Vladi smatraju da će ovim sredstvima biti, ako ništa, zaustavljen pad BDP ili pak zabilježeno njegovo povećanje. No, teško je to očekivati s obzirom na najave da su nam investicije zbog koronavirusa konstantno u padu, a da ćemo domaće teško vratiti. A kako ćemo nadomjestiti štete u turizmu, to za sada ostaje nepoznato.