Gorući problem odlaganja otpada u Mostaru i traženje rješenja za deponiju Uborak je u Gradskom vijeću Mostara izazvao niz polemika, od načina njezinim upravljanjem do štetnih posljedica na građane i ugrožavanje njihovih života.

Predsjednik udruženja građana “Jer nas se tiče” Omer Hjdur je istakao kako ova tematska sjednica nije ono što su građani očekivali, jer ne nudi konkretno rješenje koje je hitno potrebno.

“Govore nam da moramo izdržati, a mi izdržavamo sedam godina i žalimo se da je ta deponija 60 godina bez studije utjecaja na okoliš. Govore nam da moramo izdržati i žrtvovati našu djecu da bi oni ispunili neke svoje ciljeve i da ne bi zadužili grad Mostar više nego je zadužen. Ovdje ispada da je cijena ljudskih života građana Mostara vrlo niska”, rekao je Hujdur.

Istakao je kako se “gura plan dva, prilagodbe kojim se daje mogućnost neograničenog odlaganja otpada na Uborku, bez definisanog roka gašenja deponije za što se građani zalažu godinama i upozoravaju kako im je život nesnošljiv odavno”.

“Svi priznaju da ima štetan utjecaj i da štetno djeluje na okolinu i ljudske živote građana Mostara, ali hoće i nastoje da izguraju neograničeno odlaganje gore. Hoće ponovo da prevare građane Grada Mostara“, rekao je Hujdur.

Naglasio je da su ogromne količine smeća na starim deponijama, koje su već bile zatvorene i da su mještani sve ugroženiji, dok vlast svim silama to pokušava održati, iako struka kaže da je nemoguće.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić je, takođe, rekao da je ovo jedan od najvećih problema u Gradu Mostaru kad je u pitanju rješavanje komunalija i da rokovi i vrijeme cure.

“Skupili smo struku na jednom mjestu i ljude koji su odgovori za rješavanje probama u Mostaru, tako da mislim da ćemo do kraja dana imati jasniju sliku šta se dešavalo na deponiji Uborak i kako riješiti komunaliju. Ovo nije jednostavan problem, i moramo se uhvatiti u koštac sa pričom o komunali sveobuhvatno”, istakao je Kordić.

I predsjedavajući Gradskog vijeća Mostara Salem Marić je stava da je deponija Uborak gorući problem u gradu.

“Imali smo izvještaj direktora JP Deponija, te prezentaciju Plana prilagodbe za deponiju i načina rješavanja, kao i konstruktivnu diskusiju vijećnika. Preostala je prezentacija ponuđača, a to je osam firmi koje su se prijavile kako bi predstavile način na koji bi zbrinuli otpad. Ovo je jedno od krucijalnih pitanja i problem koji je odavno prisutan u gradu. Ovakvim pristupom, i ostala pitanja ćemo uskoro rješavati. Ovo je također dobra poruka kako možemo i trebamo rješavati probleme u gradu. Do kraja mjeseca ćemo održati i redovnu sjednicu“, rekao je Marić.