Olakšice za zdravstveno osiguranje nezaposlenih, i njihovo razdvajanje od aktivnih tražilaca posla, samo su neke od novina Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i Nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju. U Trebinju je održana četvrta javna rasprava, i predstavljena su nova zakonska rješenja.


Ključna novina u predloženim nacrtima zakona odnosi se na činjenicu da nezaposlena lica više neće moći da ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS, već isključivo posredstvom Fonda zdravstvenog osiguranja. Osnovni cilj je da se na ovaj način utvrdi stvaran broj aktivnih tražilaca posla, a da se Zavod isključivo bavi posredovanjem u zapošljavanju.

MIRA VASIĆ, pomoćnik ministra za rad i zapošljavanje u Vladi RS

Posebno naglašavam da ovaj zakon pruža veću sigurnost nezaposlenim osobama i osobama koje ostanu bez zaposlenja u međuvremenu.. zato što se značajno povećavaju novčane naknade sa 40 na 45 posto prosječne plate lice koje je ostalo bez posla a koje je imalo do 15 godina radnog staža.. a preko 15 godina radnog staža sa 45 na 50 odsto plate.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja poručuju da prilikom implementiranja ovog strateškog cilja stanovništvo neće biti oštećeno, pošto su se pojavile informacije da će pojedina lica ostati bez osiguranja. Primjena oba zakona planirana je od 1. janura iduće godine.

BLANKA GAĆANOVIĆ, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u Vladi RS

Administriranje zdravstvenog osiguranja vršiće se direktno putem fonda koji će utvrđivati osnov za zdravstveno osiguranje za sva liva shodno pipadanju određenim kategorijama i ono će i dalje ići a teret budzeta vlade republiem srpske.

Nadležni tvrde da će ovo omogućiti i bolje planiranje budućih mjera na tržištu rada. Zaključno sa 30. junom tekuće godine u Republici Srpsko bilo je oko 90.000 aktivnih tražilaca posla, od kojih osam hiljada na području istočne Hercegovine. Među njima prednjače kvalifikovani radnici i radnici sa srednjom stručnom spremom.

Izvor: BHRT/DRAGANA MIHIĆ