Poslanici Skupštine Kantona Sarajevo će danas na onlajn sjednici razmatrati Prijedlog izmjena i dopuna budžeta KS za 2020. godinu po hitnom postupku, te Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS.

Budući da je Vlada donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće te zbog nastanka novih obaveza za budžet, pojava pandemije koronavirusa povećala je rashode i uzrokovala promjenu privrednih kretanja, što je rezultiralo smanjenjem prihoda.

Izuzetno je velik pad tri najveće grupe prihoda koje ubire Kanton Sarajevo u odnosu na prošlu godinu, a to su prihodi od poreza na dobit pojedinca i preduzeća, koji je opao za 11.485.976 KM, prihodi od indirektnih poreza, koji su za 12.725.552 KM manji nego u periodu 01.04.-30.04.2019., kao i prihodi od poreza na dohodak, koji su manji za 3.759.794 KM u odnosu na isti period prošle godine.

U ukupnom iznosu te tri vrste prihoda su na dan 30.04.2020. godine manje za 27.971.322 KM u odnosu na isti period prošle godine.

Zbog toga je ministarstvo finansija KS, uz važeće odluke Vlade i saglasnosti sa višeg nivoa, pripremilo rebalans budžeta koji iznosi 1.114.597.584 KM.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS.

Tim zakonom propisuje se ukidanje plaćanja administrativne takse, sudske takse za upise privrednog društava u sudski registar i plaćanje takse u stečajnom postupku, komunalne takse za istaknutu firmu kada privredno društvo i fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost prvi put pokreće privrednu i uslužnu djelatnost, turističke takse, naknade za opštekorisne funkcije šuma.

Takođe, biće ukinute naknade za rad predsjednika i članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač kanton, te propisan period neplaćanja tih prihoda, odgoda primjene propisa kojima se ureduje namjensko korištenje prihoda.

Skupština KS danas raspravlja i o kupovini maski od firme sina poslanice Šahman

Skupština Kantona Sarajevo prihvatila je zahtjev poslanice Saveza za bolju budućnost (SBB) Bilsene Šahman da se danas na sjednici raspravlja o kupovini maski od firme njenog sina, te je kazala da neće učestvovati u radu sjednica dok policijski službenici ne riješe taj slučaj.

Mediji su prethodnih dana objavili informaciju da je Uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo nabavila 50.000 zaštitnih maski od firme “Panta Rei”, čiji je trenutni vlasnik Bariš Bejtović, sin Bilsene Šahman.

Šahman je juče na pres-konferenciji kazala da nije uticala da njen sin dobije posao, te da mu njena politička angažovanost otežava poslove.

Šef Kluba Socijaldemokratske partije (SDP) Igor Stojanović tražio je da se u dnevni red uvrsti Informacija Vlade KS i Civilne zaštite KS o kupovini maski zbog utvrđivanja eventualnog sukoba interesa.

Poslanici SDP-a su juče u saopštenju naveli da traže da se ta tačka stavi na dnevni red, optuživši Šahman da joj aktuelna Vlada KS “vraća dugove” jer je učestvovala u smjeni prethodne vlade.

Šef Kluba Stranke demokratske akcije (SDA) Mahir Dević tražio je da se danas na sjednici raspravlja samo o rebalansu budžeta i zakonu o uštedama, jer su to trenutno dva najvažnija dokumenta.

“U narednom periodu ćemo se baviti kadrovima SDP-a, jer su preduzeća koja predvode njihovi kadrovi doživjela kolaps, kao što je ZOI’84 i Sarajevo-šume”, istakao je Dević. te dodao da populizam treba ostaviti za naredne sjednice.