“Izazovi Evropske unije i proces proširenja”, tema je trodnevne međunarodne konferencije, koja počinje u Sarajevu. Planirano je usvajanje Panevropske deklaracije, koja će biti upućena predstavnicima domaćih institucija, ali i institucija Evropske unije.

Organizatori konferencije su Panevropska unija i Fondacija Konrad Adenauer. Osnovna tema je regionalna saradnja, ali i mladi u Evropskoj uniji. Učešće u radu ovog skupa uzeće predstavnici institucija u Bosni i Hercegovini, predstavnici Evropske unije, ali i članovi panevropskih organizacija širom Evrope.

Predsjednik Panevropske unije BiH Osman Topčagić smatra da u ovom trenutku nedostaje jedan aktivan angažman političkih aktera koji su i dalje zaokupljeni formiranjem organa vlasti, nakon izbora održanih prije skoro godinu dana.

“Nama treba napredak u ovom procesu, da onda možemo kredibilno zahtijevati odgovarajuću akciju i odluke Evropske unije”, kazao je, između ostalog, Topčagić.