Nova akademska godina i modeli nastave bili su tema rektorske konferencije održane u Bihaću. Svi rektori javnih univerziteta u BiH naglasili su važnost poštivanja epidemioloških mjera kako bi se sačuvalo zdravlje studenata, nastavnog i nenastavnaog osoblja.

Posebna tačka dnevnog reda bila je posvećena informaciji svih rektora o okončanju nastavnog procesa akademske 2019/2020. godine, ali i načina organizacije nastave u novoj akademskoj godini. Zajednički stav rektora je da će se pristupiti kombiniranom načinu nastave, odnosno na Univerzitetima gdje je broj studenata manji nastava će se odvijati u učionicama i amfiteatrima.

FADIL ISLAMOVIĆ, rektor Univerziteta u Bihaću

“Tamo gdje je ta brojka veća, bit će kombinirana nastava, na način da se te veće skupine podijele u manje grupe, tako da jedna grupa sluša nastavu u amfiteatru, a druga grupa, odnosno studenti od kuća, putem platformi u realnom vremenu”, rekao je Islamović.

Na mostarskom Sveučilištu je dominantna nastava uživo, ali na studijskim programima koji imaju veći broj studenata to neće biti izvodivo. Na odsjecima prirodnih nauka bit će omogućene vježbe i praktični rad, ali s obzirom na to da odsjeci društvenih nauka imaju veći broj studenata, radit će se sa studentima kroz online nastavu.

ZORAN TOMIĆ, rektor Sveučilišta u Mostaru

“U uvjetima gdje je ograničeno kretanje, broj studenata i sastanaka, bh. univerziteti će dati maksimum i to je vrlo važno da društvo shvati i da društvo prihvati. U isto vrijeme vodeći računa o zdravlju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja na svakom Univerzitetu”, kazao je Tomić.

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifet Škrijelj smatra da online nastava u smislu akademskog obrazovanja može biti kvalitetna samo u kombinaciji sa drugim oblicima nastave poput laboratorijskih i praktičnih vježbi.

RIFET ŠKRIJELJ, rektor Univerziteta u Sarajevu

“Mislim da ćemo tom kombinovanom nastavom, online i praktičnom u praktikumima i laboratorijama, umanjiti negativne posljedice, kod takve nastave koja može da nastupi za naše studente” rekao je Škrijelj.

Nastava za brucoše na javnom Univerzitetu u Banjoj Luci je počela u ponedjeljak i nastavni proces teče nesmetano na klasičan način uz obavezno poštivanje epidemioloških mjera, a između ostalog, vode se i evidencije koliko je studenata prisutno u odgovarajućim učionicama i amfiteatrima.

RADOSLAV GAJANIN, rektor Univerziteta u Banjoj Luci

“Za one slučajeve koji su bili prisutni na nekim od fakulteta preduzeli smo sve moguće epidemiološke mjere i taj ukupan broj na Univerzitetu je jednocifren od pojave koronavirusne infekcije”, kazao je Gajanin.

Na većini ostalih Univerziteta u Bosni i Hercegovini nastava počinje dvanaestog oktobra, a nadležni apeluju na poštivanje epidemioloških mjera.