Građani entiteta Republika Srpska turističke vaučere mogu koristiti do 30. juna 2021. godine, a građani koji su u 2020. godini iskoristili turistički vaučer mogu ostvariti pravo na korištenje turističkog vaučera i u 2021. godini, predviđeno je izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima koja je u utorak stupila na snagu.

“Vlada Republike Srpske usvojila je izmjene i dopune Uredbe o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima, kojom se vrše izmjene i dopune osnovnog teksta Uredbe o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima na način da se produžava vremenski period u kojem građani mogu koristiti vaučere u ugostiteljskim objektima za smještaj u RS-u”, navodi se u saopštenju iz Ministarstva trgovine i turizma RS-a.

Ugostitelji i turističke agencije koji su na dan stupanja na snagu ove uredbe upisani u evidenciju objekata i agencija u kojima je moguće koristiti turističke vaučere, nastavljaju sa učešćem u realizaciji šeme dodjele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smještaja u ugostiteljskim objektima korištenjem turističkih vaučera.

Iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske podsjećaju da je projekat turističkih vaučera započeo je 15. juna 2020. godine i do sada je građanima RS-a izdato više od 25.000 turističkih vaučera.

Pravo na dodjelu turističkog vaučera u vrijednosti od 100 KM imaju svi punoljetni građani Republike Srpske, a jedan korisnik može iskoristiti turistički vaučer za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od dva noćenja zaredom, dok dva korisnika mogu iskoristiti turističke vaučere za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom.