Uprava Željeznica Republike Srpske (ŽRS) tvrdi da to javno preduzeće može biti solventno, iako su potraživanja povjerilaca od Željeznica Republike Srpske veća od tri stotine miliona maraka. Na ročištu, zakazanom za 8. i 9. oktobar, biće utvrđen tačan iznos potraživanja. Za reorganizaciju započetu prije tri godine, podignut je kredit kod Svjetske banke u iznosu od stotinu miliona maraka.

Rješenje za dubiozu i gomilanje dugova Željeznica Republike Srpske je da RS postane većinski vlasnik, kaže direktor Željeznica. Očekuje da se omogući Željeznicama da prevoze robu koju su ranije tradicionalno prevozile, kao što su nafta, naftni derivati i drvo, jer je brže i sigurnije za razliku od drumskog saobraćaja.

SLAVKO GLIGORIĆ, direktor Željeznica Republike Srpske

“Ukupni gubici Željeznica Republike Srpske su preko 200 miliona i to Željeznice nisu mogle da servisiraju. Zbog toga se išlo da država taj dio duga preuzme i konvertuje u kapital. Biće to dovedeno na pozitivnu nulu i to i jeste cilj“.

Najveći povjerilac je Vlada Republike Srpske sa 216 miliona maraka. Restrukturiranje podrazumijeva da kapital preduzeća bude veći od obaveza. U tom slučaju Željeznice mogu pozitivno da posluju i da ulažu u modernizaciju.

DRAGAN DANOJLOVIĆ, povjerenik za restrukturiranje u Željeznicama RS

„Ova potraživanja koja su mimo vlade koja je prijavila i kreditnih zaduženja su manja od deset miliona. Razlika sredstava koja se duguju prema državi odnosno osnivaču – vladi, kad se prepakuju u kapital dobiće se solventno preduzeće“.

Broj radnika u Željeznicama se sa 2.224 do kraja godine mora smanjiti na 2.098. U Sindikatu ističu da se greška napravila na početku, kada je dopušteno stručnom kadru, umjesto administraciji, da uzme otpremnine i napusti Željeznice.

ZLATKO MARIN, predsjednik Sindikata transportne djelatnosti u ŽRS

„Sprečavanje daljnjeg tonjenja u dubiozu je u sistematizaciji odnosno u restrukturiranju koje se sada radi. Mi nismo zadovoljni kojim tempom to ide i kako se odrađuje. Treba napraviti sistematizaciju po stvarnim potrebama – da se vidi koji je to broj ljudi sa kojim Željeznice mogu da rade“.

Iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske dobili smo pisani odgovor da će dio duga koji Željeznice imaju prema Republici Srpskoj biti pretvoren u kapital Republike Srpske, a preostale obaveze Željeznica preuzeće na sebe Vlada Republike Srpske.