Resursni centri za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje, koji su u postupku formiranja, biće velika podrška u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju i zbog toga je cilj da počnu sa radom do kraja ove godine, rekla je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić.

Trivićeva je dodala da su resursni centri za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje zamišljeni kao podrška svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama kojima je potrebna pomoć u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju.

Prema njenim riječima, resursni centri biće na raspolaganju za 116 predškolskih ustanova i za 187 osnovnih škola.

“Resursni centri za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje su u postupku formiranja, a zahtjev za formiranje resursnog centra Ministarstvu prosvjete i kulture podnijeli su Centar Zaštiti me Banjaluka, Centar za vaspitanje, obrazovanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banjaluka, Centar Sunce Prijedor i Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju Budućnost Derventa”, navela je ona.

Trivićeva je navela da je trenutno u toku usklađivanje statuta ovih ustanova sa zakonskim i podzakonskim propisima koji se odnose na firmiranje resursnih centara, a njihove regionalne kancelarije će biti smještene u Osnovnoj školi /OŠ/ “Sveti Sava” Istočno Novo Sarajevo, OŠ “Vuk Karadžić” Bijeljina i OŠ “Vuk Karadžić” Trebinje i djelovaće kao sastavni dio četiri centra za vaspitanje i obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju.

“Škole, u kojima će biti formirane kancelarije resursnih centara za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje, će na regionalnom nivou imati priliku da svoje znanje i iskustvo podijele sa drugim nastavnicima, djecom i roditeljima”, pjasnila je Trivićeva.

Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju propisana je mogućnost da škola za djecu sa smetnjama u razvoju i ustanova socijalne zaštite, čiji je osnivač Vlada Republike Srpske, koja obavlja djelatnost vaspitanja i obrazovanja djece sa smetnjama u razvoju, bude resursni centar za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje.

Navedenim zakonima definisani su poslovi koje će obavljati resursni centri za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje.

Uporedo su, u okviru projekta “Unapređenje dječijeg rasta i razvoja putem jačanja vaspitačkih i roditeljskih kompetencija” kojeg Ministarstvo sprovodi uz finansijsku podršku Unicefa, obezbijeđena sredstva za opremanje kancelarija resursnih centara.