Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine počela je javna saslušanja svih rukovodilaca kod kojih je pronađeno nezakonito postupanje, na osnovu revizorskog izvještaja za prošlu godinu. Ured za reviziju Federacije BiH revidirao je 89 institucija za 2019. godinu i dao više od hiljadu 500 preporuka. Hoće li one ponovo ostati samo mrtvo slovo na papiru?

Kršenje zakona o javnim nabavkama, njegovo neporovođenje za milionske nabavke, ugovori o djelu i naknade – najčešće su nezakonitosti koje provode javne institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na koje iz Ureda za reviziju upozoravaju godinama. Uprkos preporukama, praksa pokazuje da se ne provode.

MIA BULJUBAŠIĆ, Ured za reviziju institucija FBiH

Za takve nezakonitosti do sada nije bilo adekvatne reakcije Tužilaštva i da subjekti nastave raditi kako su i radili do sada. Subjekte koje ne možemo revidirati tu je potrebno da se uključi parlamentarana komisija kako bi se naše preporuke ispoštovale.

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju bi sada trebala ubrzati proces. Nakon dvije godine čekanja na njeno formiranje, konačno pred članovima i prvi izvještaji institucija koji nisu ocijenjeni kao pozitivni. Pa je tako kod rada nekoliko federalnih ministarstava uočeno:

IVICA PAVKOVIĆ , predsjedatelj Parlamentarnog povjerenstva odgovornog za reviziju institucija FBiH

Najprije nepoštivanje Zakona o javnim nabavkama, a potom dosta zamjerki na ugovori o djelu koji se isplaćuju uposlenicima koji su u stalnom radnom odnosu i da oni za vrijeme svog radnog vremena rade poslove i za to dobijaju značajne naknade pa tako dobije veću naknadu za rad u komisijama nego sto je njegova plata.

ADIS ARAPOVIĆ, Povjerenstvo za reviziju FBiH

Na kraju nije ni komisija svemoguća. Mora parlament odobriti njene zaključke i preporuke ali neovisno od toga ne ulazeći u političke motive bilo koga u parlamentu ova komisija mora biti svaćena kao odskočna daska za vraćanje digniteta Uredu za reviziju.

Dvije hiljade subjekata u Federaciji BiH trenutno može biti predmet revizije, međutim, svake godine revidira se tek od 70 do 90 njih.

ALEN ČULAR, Centri civilnih inicijativa

Kada su u pitanju lokalne samouprave od 2000 do 2018.,tek je završen ciklus dakle svih 80 lokalnih samouprava i one su tek revidirane 2018. Dakle trebalo je 18 godina da se revidiraju a zamislite tek 2000 institucija u Federaciji da li će one ikada doći na red?

Od najvažnijeg državnog instrumenta za kontrolu utroška javnog novca, revizija sada u praksi više nema tu ulogu, kao ni ulogu u zakonitom postupanju i efikasnom radu institucija, što pokazuju i posljednji izvještaji, zaključuju naši sagovornici. Jesu li vlasti spremne to promijeniti?