U Goraždu je danas potpisan ugovor o ustupanju na besplatno korištenje SOS dječijeg vrtića Goražde, Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje “Sunce“.

Ugovor na period od 15 godina s mogućnošću produženja, potpisali su predstavnici ove ustanove i SOS Kinderdorf International. Na ovaj način javnoj ustanovi Grada Goražda ustupa se cjelokupni prostor SOS vrtića u svrhu obavljanja predškolskog odgoja i obrazovanja, uključujući Resursnu sobu, osim kancelarijskog prostora za potrebe SOS Projekta jačanja porodice.

Pitanje radnika biće rješeno u skladu sa važećim zakonskim propisima iz te oblasti.

Direktor SOS dječijih sela BiH Mirela Đečević-Gruenther je istakla da joj je izuzetno drago zbog zaključenja ugovora o primopredaji SOS vrtića.

“Iskreno se radujem što smo postigli dogovor nakon niza pregovora i nadamo se da će se ova saradnja nastaviti. Mi i dalje ostajemo u Goraždu kroz SOS Projekt jačanja porodice”, rekla je Đečević-Gruenther.

Direktor JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Sunce” Elma Bučo naglasila je da će ovim ugovorom biti zadovoljni i roditelji i uposlenici.

“Počinjemo rad s dvije postojeće grupe u SOS vrtiću a u narednom periodu ćemo razmotriti listu čekanja i primićemo još jednu grupu djece čime će ona biti smanjena. Stvarni podaci o broju djece koja su na listi čekanja su puno manji jer smo već usaglasili liste i sigurno da će se upoloviti broj. SOS vrtić normalno funkcioniše kao i do sada, tako da za roditelje neće biti nikakvih problema što se tiče daljeg rada ovog vrtića”, naglasila je Bučo.

Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović rekao je da se na rješavanju ovog problema radilo skoro pune dvije godine.

“Konačno smo postigli dogovor i ovom prilikom zahvaljujem Gradskom vijeću koje je donijelo jednoglasnu odluku, a kasnije i usvojilo budžet za 2020. godinu, jer da on nije usvojen ne bismo danas mogli početi sa aktivnostima. Drago mi je da su djeca tu nastavila sa svojim aktivnostima, svi uposlenici SOS vrtića u naredna tri mjeseca će imati ugovor, a uporedo će biti objavljen i javni konkurs. U budžetu su planirana sredstva za rad obdaništa i mi ćemo gledati da sve ispoštujemo i da ćemo u februaru imati formiranu još jednu grupu djece”, istakao je Ramović.