Austrijski pisac Rajner Marija Rilke (1875-1926), jedan od najvećih liričara njemačkog jezika, preminuo je 29. decembra 1926. godine.

Rilke je studirao istoriju umjetnosti, književnost i filozofiju u Pragu, Minhenu i Berlinu, a zatim ga je istraživački duh odveo na putovanja širom Evrope i Afrike.

Kompletna ličnost, povučen u sebe i preosjetljiv, on je postao izraz jednog vremena i svijeta na razmeđi Istoka i Zapada, posebno mješavine slovenskog i germanskog.

Rilke je napisao zbirke pjesama: “Nove pjesme”, “Devinske elegije”, “Soneti Orfeju”, “Melodija o ljubavi i smrti”, “Knjiga slika” i “Časlovac”. Između ostalog, napisao je i “Pjesmu o ljubavi i smrti korneta Kristofa Rilkea”, te roman “Zapisi Maltea Lauridsa Brigea”.

Rajner Marija Rilke je među književnim stručnjacima prepoznat kao jedan od lirski najintenzivnijih pjesnika na njemačkom jeziku. Pisao je stihove i lirsku prozu.

Nekoliko kritičara je Rilkeovo djelo opisalo kao “mistično”.

Njegovi spisi obuhvataju jedan roman, nekoliko zbirki poezije i nekoliko tomova korespondencije.