Dok se čeka konačna odluka o načinu na koji će se izvoditi nastava u Kantonu Sarajevo, roditelji i djeca se bez obzira na model, moraju pripremiti. Zbog pandemije koronavirusa roditelji su u nezavidnoj i neizvjesnoj situaciji jer ne znaju šta trebaju osigurati školarcima prije početka nastave.

Euforija pred početak nove školske godine nije uobičajena kao prethodnih, knjižare su osigurale sav neophodan školski pribor za učenike. Međutim, roditelji su i dalje oprezni, budući da ne znaju hoće li učenici ponovno sjesti u školske klupe ili će se nastava izvoditi putem online platforme. Čeka se odluka kantonalne vlade.

Na povratnu informaciju kantonalnog ministarstva obrazovanja čekaju i u Vijeću roditelja. Ističu kako je zdravlje djece prioritet, te da sve odluke koje se donesu moraju biti u skladu sa preporukama epidemiologa.

MERIMA BEĆAREVIĆ, Kantonalno vijeće roditelja

Sve kada dobijemo te upute mislim da bi se svaka škola trebala pojedinačno izjasniti da li je moguće primjeniti preporuke epidemološke službe u toj školi. Također vijeće roditelja je izrazilo zabrinutost, da nije samo sigurnost djece u školama problem,već i sam dolazak djece do škole, jer srednjškolci uglavnom koriste javni prijevoz.

Početak nove školske godine predstavlja veliki izazov – od zdravstvenog do financijskog. Za kupovinu školskog pribora izdavaja se nekoliko stotina maraka.

DRAGANA BUKARA-KRAGULJ, Knjižara “Kultura”

Zavisno recimo, drugi razred vam je 150-200, a na primjer za deveti razred od nekih 250 dop 300, zavisno šta treba djetetu, sve zavisi od tog dodatnog pribora koji se kupuje, I od toga šta im škola zahtjeva da imaju.

Trenutačna situacija pred roditelje i učenike postavlja veliki broj pitanja, nudi malo odgovora, a sve je manje vremena do početka nove školske godine.