Iako odluka o gašenju “Mirala” i “Bire” nije konačna, približava se 15. novembar, krajnji rok za zatvaranje ta dva prihvatna centra za migrante. Ukoliko dođe do zatvaranja, a ne bude obezbijeđena nova lokacija, na ulicama Bihaća i Velike Kladuše moglo bi se naći oko dvije hiljade migranata.

“Bira” i “Miral” moraju biti zatvoreni narednog vikenda, odluka je lokalnih vlasti koje ne dozvoljavaju produženje ugovora sa ovim centrima za smještaj migranata. Alternative još nema, iako je Gradsko vijeće Grada Bihaća izglasalo odluku o lokaciji Lipa koja se nalazi između Bihaća i Bosanskog Petrovca.

Danas smo imali uvid u pismo u kojem je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić tražio od šefa Međunarodnme organizacije za migracije (IOM) u BiH da ta organizacija produži ugovor sa prihvatnim centrima “Bira” i “Miral”.