Od iduće godine eksperimentalna mala matura biće obavezna u svim osnovnim školama u Republici Srpskoj, a rezultati testiranja iz matematike i srpskog jezika uticaće na upis u srednje škole. Prvi put uvodi se mala matura iz bosanskog jezika.

O obaveznoj maloj maturi za učenike devetog razreda direktor Republičkog pedagoškog zavoda RS Predrag Damjanović kaže za BHRT da se na ovaj potez odlučilo zato što je po Zakonu o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS planirano da mala matura buide obavezna u RS:

“Mi imamo eksperimerntalnu malu maturu iz srpskog jezika i matematike”, rekao je Damjanović i dodao kako će se organizirati i mala matura za bosanski jezik za 276 učenika.

Dodao je kako postoji razlika između ocjena koje nastavnici daju učenicima i onih koje dobiju na maloj maturi i svake godine ta razlika je sve manja i manja. Također, na maloj maturi se primjenjuju standardizirani testovi. Zbirke zadataka iz matematike , srpskog i bosanskog jezika su već početkom februara postavljene na sajtu Pedagoškog zavoda.

“Rezultati testova ove godine neće uticati na upis u srednju školu jer je još uvijek eksperimentalna faza,a naredne godine kada bude obavezna hoće”, kaže Damjanović.