Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić, potpisala je sa sedam predstavnika dobrotvornih društava Merhamet u RS i devet udruženja i organizacija civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata, ugovore o dodjeli sredstava granta za sufinansiranje projekata i programa udruženja građana i fondacija.

Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS saopšteno je da je za rad sedam dobrotvornih društava Merhamet u Republici Srpskoj izdvojeno 62.000 KM.

“Ministarstvo je izdvojilo sredstva za rad dobrotvornih društava Merhamet koja će biti upotrebljenja za materijalno pomaganje siromašnih i nesposobnih lica, kao i stvaranje uslova za zapošljavanje nezbrinutih lica”, izjavila je ministarka Jujić i dodala da je jedna od osnovnih aktivnosti ovih udruženja rad narodnih kuhinja za siromašna, nezaposlena i nezbrinuta lica.

Ona je naglasila da je za rad udruženja i organizacija civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata izdvojeno 50.500 KM.

“Cijeneći koliki je značaj udruženja civilnih žrtava rata, ove godine smo izdvojili sredstva za projekte i programe ovih udruženja kojima je cilj pružanje materijalne, pravne, socijalne i druge pomoći ovim kategorijama stanovništva u Republici Srpskoj, kao i pružanje pomoći svojim članovima u stručnom osposobljavanju”, rekla je Jujić.

Predstavnici dobrotvornih društava Merhamet i udruženja civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata zahvalili su ministarstvu na višegodišnjoj podršci i istakli da bi bez ovih sredstava njihov rad bio gotovo nemoguć.