U Republici Srpskoj je u prošloj godini došlo do povećanja cijena cigareta, odvoza smeća i voća. Povećane su i cijene usluga reakreacije i sporta, pokazuju podaci enitetskog Zavoda za statistiku.

“Najveći godišnji rast cijena u novembru 2019. godine zabilježen je u odjeljku alkoholna pića i duvan 5,7 odsto, usljed viših cijena u grupi duvan od 7,6 odsto, zatim u sektoru rekreacija i kultura 2,6 odsto, zbog viših cijena u grupi usluge rekreacije i sporta od 5,8 odsto”.

Više cijene zabilježene su i u odjeljku stanovanje 1,3 odsto, usljed povećanja u grupi usluge odvoženja smeća od 9,7 odsto, zatim u odjeljku hrana i bezalkoholna pića 1,0 odsto, usljed viših cijena u grupi voće od 9,4 odsto, naveli su statističari.

Povećanje cijena na godišnjem nivou od 0,9 odsto zabilježeno je u zdravstvu, u odjeljku restorani i hoteli povećanje iznosi 0,7 odsto, dok je u odjeljku komunikacije zabilježen rast od 0,5 odsto.

Iz statistike preciziraju da su od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga više cijene na godišnjem nivou zabilježene u sedam, niže u četiri, dok su cijene u jednom odjeljku ostale nepromijenjene.

Najveći godišnji pad cijena u novembru 2019. godine zabilježen je kod odjeće i obuće i to za 11,6 odsto zbog sezonskih sniženja konfekcije i obuće tokom godine, zatim prevoza od 1,9 odsto usljed nižih cijena motornih vozila od 4,9 odsto.

Takođe, niže cijene na godišnjem nivou zabilježene su i kod namještaja, i to od 0,5 odsto i ostalih dobara i usluga od 0,4 odsto.