Informacijski sistem IZIS od prvog avgusta trebao bi se početi primjenjivati u svim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. Nedavno su iz Fonda zdravstvenog osiguranja pozvali osiguranike da preuzmu elektronske kartice, kao zamjenu za zdravstvene knjižice. Provjerili smo kako ovaj sistem funkcioniše u bolnici u Gradišci gdje je prošle godine uspostavljen kao pilot projekt.

Gužva pred hirurškom ambulantom. Među 30 pacijenata jedna osoba imala je elektronsku karticu. Prvi put je koristi. Vjeruje da će joj skratiti vrijeme za potrebne zdravstvene preglede, ali i da će lično imati uvid u vlastiti zdravstveni karton.

Uputnice i nalazi ovih pacijenata prvo su uneseni u elektronsku čekaonicu. Određen je ljekar koji će ih pregledati. Podaci se unose ručno do potpunog oživljavanja IZIS-a i uvezivanja svih zdravstvenih ustanova sa centralnom bazom u Fondu zdravstvenog osiguranja.

“Sada je pacijent spreman za prelazak u doktorsku ordinaciju gdje će obaviti pregled isto tako po IZIS-u gdje on ima obrazac koji odražuje i nakon završetka pregleda mora završiti pregled i taj pacijent se ponovo vraća na moj dio gdje ja moram da naplatim i završim sve kompletno o pacijentu,” kazala je Ljiljana Moravac.

“Među ovim problemima najteže je prevazići nedovoljan broj zaposlenih. Novi sistem, tvrde u ovoj bolnici, ne prepoznaje improvizacije, odnosno kada jedna osoba obavlja više poslova”, istakla je sestra hirurške ambulante, Biljana Okolić.

Elektronske kartice trenutno posjeduje 20-30% pacijenata koji su prošli kroz usluge bolnice u Gradišci. Fond zdravstvenog osiguranja pozvao je sve osiguranike da ih preuzmu do 1. avgusta. Spremno je više od 800 hiljada kartica, a podijeljeno je do sada oko 48 hiljada.

Projekat IZIS promovisan je u avgustu prošle godine. Puna primjena najavljena je tada za kraj 2020., ali je na čekanju do avgusta ove godine. Vrijednost sistema je 26 miliona maraka. Cilj je da elektronski poveže sve zdravstvene ustanove, osiguranike, apoteke i Ministarstvo zdravlja. Uputnice, nalazi, recepti i zdravstveni kartoni na papiru, trebalo bi da odu u istoriju, što bi trebalo da donese značajne uštede.