Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske (RS) prihvatio je danas na telefonskoj sjednici Informaciju o potrebi obezbjeđenja finansijskih sredstva za nabavku brzih antigenskih testova za dokazivanje virusa SARS-COV-2.

Odobravaju se finansijska sredstva u iznosu 1.500.000 KM sa PDV-om za nabavku direktnih antigenskih testova za dokazivanje SARS-CoV-2, za potrebe zdravstvenih i drugih ustanova u Republici Srpskoj. Zadužuje se JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske da izvrši nabavku testova, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Srpske.

Upravni odbor usvojio je i Informaciju o stanju u Javnoj ustanovi Zavod za zapošljavanje RS sa zahtjevom za dodjelu finansijske pomoći za saniranje posljedica izazvanih širenjem koronavirusa, te je zaključio da su ispunjeni uslovi za dodjelu sredstava.

Odobrava se isplata sredstava u ukupnom iznosu od 3.000.000 KM za saniranje posljedica koronavirusa na poslovanje Javne ustanove Zavod za zapošljavanje RS, navodi se u saopštenju.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Kompenzacioni fond, Ministarstvo finansija i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS.