Sindikat uprave Republike Srpske neće potpisati postojeći tekst kolektivnog ugovora, a u pregovorima oko novog ugovora koji će, kako tvrde, Vlada morati započeti tražiće da se poveća stepen prava zaposlenih u odnosu na trenutni. Resorno ministarstvo je zahtjev sindikata da se iz plata izdvoje topli obrok i regres ocijenilo neosnovanim, jer to, kažu, nije predmet kolektivnih ugovora.

Sindikat uprave zatražio je od resornih ministarstava još u maju da se produži rok važenja kolektivnih ugovora, ali odgovor, kažu, nije stigao ni iz mininistarstva rada niti lokalne uprave i samouprave. Kao posljedica njihovog nečinjenja, kažu u Sindiaktu uprave, jedan kolektivni ugovor ističe 18. avgusta, a drugi 24. avgusta što 10.000 ljudi dovodi u poziciju da ostanu bez prava utvrdjenih kolektivnim ugovorom.

BOŽO MARIĆ, predsjednik Sindikata uprave

“Ja javno pitam Duška Milunovića zbog čega je povukao tu tačku dnevnog reda sa sjednice Vlade u maju, pod čijim pritiskom je povukao i šta je to u pitanju što nismo mogli riješiti kroz sporazum.”

Iz Ministarstva rada Marićevu izjavu o gubicima prava radnika zaposlenih u javnom sektoru zbog nezaključivanja Sporazuma o produženju važenja posebnih kolektivnih ugovora za zaposlene u ovim oblastima ocijenili su kao pokušaj širenja panike medju zaposlenima u javnom sektoru .


Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite RS

“Ministarstvo smatra da ima dovoljno prostora da se do 24.08.2020.godine obave pregovori Vlade i reprezentativnih sindikata i zaključi novi Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske sa rokom važenja od tri godine u skladu sa Zakonom o radu.”

Inicijativu Sindikata uprave u vezi sa usklađivanjem zakona o platama sa Zakonom o radu podržaže i sindikat prosvjete. Iz ovog sindikata potvrđeno je da neće biti smanjenja plata i naknada za zaposlene u institucijama kulture.

TANJA ĐAKOVIĆ, pomoćnica ministra prosvjete i kulture RS

“Za 630 zaposlenih radnika u ustanovama kulture plate će ostati iste neće se mijenjati i neće biti promjena u smislu sastava zaposlenih u ustanovama kulture.”


U četvrtom kvartalu ove godine odlučivaće se o povećanju plata zaposlenih u institucijama kulture