Republički štab za vanredne situacije naložio je Univerzitetskom kliničkom centru /UKC/ Republike Srpske i bolnicama da sve svoje raspoložive kapacitete – ljudske, prostorne i opremu, uključe u zbrinjavanje pacijenata oboljelih od virusa korona.

UKC-u i bolnicama je naloženo da od danas organizuju rad specijalističkih i supspecijalističkih ambulanti sa svojih do 50 odsto kapaciteta, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Predviđeno je organizovanje strogog režima naručivanja pacijenata, uz obavezno korištenje maski za pacijente, uz pridržavanje mjera fizičke distance od dva metra i mjera lične i respiratorne higijene, kao i obezbjeđivanje pisanih uputstava za pacijente na vidnom mjestu u čekaonici.

Zdravstvenim radnicima je naloženo nošenje lične zaštitne opreme shodno preporukama koje podrazumijevaju mjere da se svaki pacijent tretira kao potencijalno zaražen, uz sprovođenje trijaže pacijenata na kovid 19.

“Kod sumnje na korona virus obavezno se prijavljuju higijensko-epidemiološkoj službi doma zdravlja, uz pojačavanje higijenskih mjera pranja i dezinfekcije površina, prostorija i pribora za rad i uz pojačan inspekcijski nadzor nad sprovođenjem mjera”, navedeno je u saopštenju.

Ovo podrazumijeva da UKC Republike Srpske i bolnice imaju planove o raspoređivanju zdravstvenih i drugih lica za funkcionisanje, te da da u dodatnim prostornim kapacitetima sa ispunjenim uslovima vrše prijem i zbrinjavanje oboljelih od kovid 19.

“Potrebno je da se obezbijede maksimalan moguć broj jedinica najmanje 10, a za Bolnicu Nevesinje pet za mehaničku potporu respiracije: fiksni respiratori urađene instalacije za gasove i pokretni respiratori prostorije i prateća oprema u koje će biti smješteni”, navedeno je u saopštenju.

U zaključku piše i da je potrebno obezbijediti neophodne lijekove i medicinska sredstva za sprovođenje plana rada, timove koji su zaduženi za rukovođenje i rad u jedinicama za mehaničku potporu respiracije, održavanje redovne komunikaciju između doktora medicine – specijaliste infektologije UKC-a, odnosno bolnice, doktora medicine – specijaliste epidemiologije nadležnih domova zdravlja, Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

“U slučaju pojave infekcije izazvane virusom korona kod zaposlenih u UKC Republike Srpske, odnosno bolnici, potrebno je da se hitno obavi epidemiološko istraživanje i preduzmu sve potrebne mjere u skladu sa tim. O svim aktivnostima i dešavanjima u UKC Republike Srpske, odnosno bolnici izvještavaju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite”, navedeno je u zaključku.

Navedeno je i da je potrebno, što je prije moguće, uspostaviti saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj koje se bave stacionarnim liječenjem oboljelih od kovid 19 kroz formalizovan sistem koji uključuje direktnu komunikaciju, posjete zdravstvenih radnika između ustanova, uspostavljanje video linkova ili telefonskih kontakata, razmjenu stručnih znanja i informacija.

Ovo uključuje i međusobne konsultacije oko organizacije liječenja i rada, kao i o liječenju u konkretnim slučajevima, privremenu razmjenu zdravstvenih radnika, radi postizanja istih standarda i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga u liječenju oboljelih od kovid 19.

“UKC Republike Srpske, kao vodeća ustanova sa najvećim iskustvom u liječenju i zbrinjavanju oboljelih od kovid 19, treba da prenese znanja svim bolnicama u Republici Srpskoj”, navedeno je u saopštenju.

UKC i bolnice treba da dostavljaju Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite na dnevnom nivou podatke o maksimalnom broju kreveta u funkciji na kovid odjeljenjima u najgorem scenariju, broj raspoloživih kreveta na kovid odjeljenjima, broj potrebnih dodatnih kreveta, ukupan broj respiratora u funkciji na kovid odjeljenjima sa i bez pacijenta.