U Republici Srpskoj (RS) je realizovano više od 35.200 turističkih vaučera, a sprovođenjem ovog projekta u sektor turizma plasirano je više od 3,4 miliona KM, saopšteno je iz Ministarstva trgovine i turizma RS.

“Refundacija sredstava u programu turističkih vaučera definisana je uredbom o uslovima i načinu njihovog korišćenja u ugostiteljskim objektima. Ugostitelj, odnosno turistička agencija, najkasnije do petog dana u mjesecu za prethodni mjesec Ministarstvu trgovine i turizma dostavlja objedinjen zahtjev za refundiranje sredstava po osnovu iskorištenih vaučera”, navode u ovom ministarstvu, reagujući na tvrdnje Asocijacije turističkih agencija.

Nakon pregleda dokumentacije, Ministarstvo upućuje Kompezacionom fondu Republike Srpske informaciju o poslovnim subjektima koji ispunjavaju uslove za refundaciju.

“Nakon usvajanja informacije, Ministarstvo donosi pojedinačna rješenja o refundaciji sredstava privrednim subjektima. Sredstva se isplaćuju sa računa Kompenzacionog fonda RS, najkasnije u roku do 60 dana od dana donošenja rješenja”, pojašnjava se u saopštenju.

Informacije o poslovnim subjektima koji ispunjavaju uslove za refundaciju sredstava po osnovu iskorištenih turističkih vaučera od juna 2020. do januara ove godine razmatrane su i usvojene na prethodnim sjednicama u skladu sa uredbom i dinamikom rada Kompenzacionog fonda.

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske pripremilo je informaciju o poslovnim subjektima koji ispunjavaju uslove za refundaciju sredstava po osnovu iskorištenih turističkih vaučera u febuaru ove godine i planirano je da bude razmatrana na narednoj sjednici Kompenzacionog fonda.

Rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju sredstava za mart ove godine bio je 5. april i zaprimljeni zahtjevi trenutno su u procesu obrade i ocjene opravdanosti.

Asocijacija turističkih agencija ističe da su u oblasti turizma u Republici Srpskoj, usljed pandemije virusa korona, u najtežem položaju turističke agencije, koje očekuju pomoć od republičkih institucija kako sljedeće godine ne bi došlo do njihovog nestanka.