Repubički štab za vanredne situacije RS usvojio je danas zaključak o raspodjeli donirane medicinske opreme – monitora za liječenje pacijenata zaraženih virusom korona, javnim zdravstvenim ustanovama u tom entitetu.

Štab je prihvatio ovu donaciju UNDP-a za BiH, a raspodjela opreme izvršiće se u skladu sa utvrđenim rasporednim nalogom, saopšteno je iz Biroa Vlade RS za odnose sa javnošću.

Vlada RS donijela je zaključak o donaciji direktnih antigenskih testova za dokazivanje virusa korona javnim bolničkim ustanovama.

Štab je odobrio donaciju direktnih antigenskih testova s ciljem prevencije, suzbijanja i otklanjanja pandemije virusa, a raspodjela donacije izvršiće se u skladu sa utvrđenim rasporednim nalogom.

Entitetska vlada donijela je zaključak o donaciji lične zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju javnim zdravstvenim ustanovama.

Štab je odobrio donaciju lične zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju u javnim zdravstvenim ustanovama, s ciljem zaštite zaposlenih i prevencije širenja, suzbijanja i otklanjanja virusa, a raspodjela donacije izvršiće se u skladu sa utvrđenim rasporednim nalogom.