Menadžment Rudnika uglja Kreka Tuzla pokušaće danas kod jedne banke dobiti kredit kako bi isplatio junsku platu rudarima.

U Sindikatu Rudnika Kreka naglašavaju da rudari neće nastaviti rad ukoliko menadžment ne osigura sredstva i podijeli platu rudarima.

Predsjednik Sindikata RMU Kreka Tuzla Zuhdija Tokić rekao je da danas oko 1700 rudara ne izvršava svoje radne zadatke, već se isključivo radi na obezbjeđenju objekata i poštivanju mjera zaštite na radu, uključujući i one vezane za pandemiju koronavirusa.

“Trenutno ne rade rudari rudnika Šikulje, rudnika Mramor, a što se tiče rudnika Dubrave, moram kazati da je selektivnim i nestručnim izvođenjem radova taj objekat doveden u poziciju da bi bilo kakva obustava rada ugrozila postojeće stanje, tako da se na tom rudniku mora raditi. Ovo se sigurno neće završiti na način kako neko misli”, rekao je Tokić za BHRT.

On smatra da bi današnje otvaranje ponuda u vezi kredita moglo ponuditi rješenje za rudnik.

“Rudari bez isplaćene plate neće raditi. Klasično je nepoštivanje Granskog kolektivnog ugovora, član 44. stav 1, i ovo nije prvi put da se dešava samo u rudnicima Kreka”, izjavio je Tokić.

ZUHDIJA TOKIĆ, predsjednik Sidnikata rudara Rudnika uglja Kreka Tuzla

„Što se nas tiče, Sindikata, mi smo u stalnom zasijedanju. Cilj naš je da što prije dodje do rješenja, da se ponudi jedno realno, jasno rješenje, i za buduće mjesece jer, nismo ništa dobili ako kratkoročno samo za ovaj mjesec rješimo problem a ostane nam i dalje, pa sledeći mjesec ponovo tražimo. Žalosno je što je šteta koja se svakodnevno proizvodi, jer morate znati da Rudnik Šikulje proizvodi negdje oko 3 000 tona dnevno, Rudnik Mramor između 800 i 900 tona, znači negdje oko 4 000 tona dnevno, mi to nikad nećemo moći nadoknaditi. Mi smo svjesni te situacije mđutim isto tako ljudi ako rade trebaju i da dobiju, to je jedino što im je ostalo a to je plata.“

Podsjećamo, jučer su rudari površinskog kopa Šikulje u prvoj smjeni obustavili rad a rudari jame Mramor su to uradili u drugoj smjeni. Rudari Šikulja i Mramora, njih ukupno oko 1 700, su danas na svojim radnim mjestima ali odbijaju raditi. Rudari površinskog kopa Dubrave, zbog složenosti poslova, nisu obustavljali proizvodnju.