Za adekvatan odgovor na migrantsku situaciju potrebna je mnogo bolja koordinacija svih nivoa vlasti i međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini,izjavio je premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić.

Govoreći kao uvodničar na današnjoj redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” o temi “Razvoj Krajine i migrantska kriza”, Ružnić je naglasio da ni tri godine od kada je eskalirala migrantska kriza i ostvarena takozvana balkanska ruta, još uvijek ne postoji koordinacijsko tijelo kako bi se znalo ko je odgovoran u ime svake od institucija.

S druge strane, upozorava Ružnić, problem predstavlja nedovoljna kontrola državne granice, a posebno one istočne, kao i činjenica da su migranti neravnomjerno raspoređeni unutar cijele BiH, naglašavajući da teret tog pitanja ne može nositi samo Krajina.

Napominje da je osnovni zahtjev prema Savjetu ministara BiH uspostavljanje upravo te koordinacije i osiguranje ravnomjernog raspoređivanja prihvatnih centara, ali, dodaje kako smatra i da se moraju zatvoriti prijelazi na granici kojima dolaze migranti u BiH.

Potrebno je, kaže, uspostaviti transparentne procedure toka novca koji za migracije ulazi u BiH te odrediti nadležnu instituciju, iznoseći pri tom podatak da je do sada za BiH izdvojen 91 milion evra, no potrebno je donijeti i operativni plan za upravljanje migracijama i na taj način pokazati da postoji država.

Takođe, od Predsjedništva BiH zatražio je da donese kvotu koliko to BiH migranata može zbrinuti, što su uradile i druge države.

Podsjetio je da je u oktobru 2018. godine kada je eskalirala migrantska situacija prioritetno bilo smjestiti porodice s djecom, djecu bez pratnje i same žene.

“Tada smo zacrtali cilj i kazali da moramo čuvati dostojanstvo i sigurnost naših građana i imovine, a potom dostojanstvo migranata na njihovom putu, te krenuti u pravcu upravljanja migrantskom situacijom”, dodao je Ružnić.

Istakao je da je ponosan što se Unsko-sanski kanton sa skromnim finansijskim mogućnostima ipak samostalno izborio, te formirao nekoliko prihvatnih centara i smjestio migrante, pružili im pomoć te osigurali obrazovanje za djecu koja pohađaju četiri škole u USK-a.

No, bez obzira na to, Ružnić ističe da se ne može Krajina sama nositi s tim problemom i brinuti se o hiljadama migranata koji prolaze balkanskom rutom.