Na danas održanoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dosadašnji slovenački muftija prof. dr. Nedžad Grabus, imenovan za novog sarajevskog muftiju.

U Sarajevu je održana šesta redovna sjednica Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, najvišeg zakonodavnog organa Islamske zajednice, kojom je predsjedavao predsjednik Sabora Safet Softić. Sjednici je prisustvovao dovoljan broj sabornika za kapacitet odlučivanja.

“Opšti društveni i politički ambijent posljednjih godina nije naklonjen Bošnjacima, a geopolitičke prilike koje se iz dana u dan mijenjaju ne idu im u prilog”, rekao je na zasjedanju Sabora reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein efendija Kavazović. Kazao je i da potpisivanje ugovora Islamske zajednice sa državom opstruišu politički predstavnici druga dva naroda.

Budući da su nakon izbora aktuelnog sastava Sabora dvojica sabornika u međuvremenu preselila na Ahiret, na današnjoj sjednici su izabrana dva nova člana, koji su odmah potom položili i zakletvu pred predsjednikom i prisutnim sabornicima.

Sabor je danas prihvatio i prijedlog Reisu-l-uleme za razrješenje dvojice muftija – sarajevskog i slovenačkog. Dosadašnji sarajevski muftija, prof. dr. Enes Ljevaković još ranije je izabran za zamjenika reisu-l-uleme, dok je dosadašnji slovenački muftija prof. dr. Nedžad Grabus, preimenovan za novog sarajevskog muftiju.

Sabor je, također, prihvatio prijedlog reisu-l-uleme da se za novog slovenačkog muftiju imenuje mr. Nevzet Porić.

Na sjednici su razmatrani i usvojeni izvještaji o radu organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu – izvještaj reisu-l-uleme, izvještaj Vijeća muftija i izvještaj Rijaseta Islamske zajednice. Razmatran je i usvojen i finansijski izvještaj organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu.

“Uvažavajući činjenicu epidemije korona virusa koja je bila u prošloj godini i koja je još uvijek oko nas, Rijaset je ostvario i određene uštede sredstava u budžetu, te je danas ponudio prijedlog utroška tih sredstava koja su prenesena u ovu godinu”, rekao je Sofić.

Na današnjoj sjednici usvojene su i izmjene i dopune Pravila o ustanovama Islamske zajednice.

Sabor je raspravljao i o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti, te o pitanjima koja su inicirali pojedini sabornici.