U Sjedinjenim Državama stopa nataliteta u 2019. godini dosegla je najniži nivo u posljednjih 35 godina.

Prema izvještaju Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), tokom prošle godine rođeno je 3,75 miliona beba, što je manje za jedan posto u odnosu na 2018. godinu.

Rezultati izvještaja pokazuju da je to najniža stopa nataliteta u posljednjih 35 godina.

kako se navodi, pad fertiliteta zabilježen je kod žena u dvadesetim i tridesetim godinama, dok je od 1985. godine kod žena u dobi od 40 do 44. godine svake godine zabilježen rast za tri posto.

U izvještaju se ističe da je broj stanovnika Sjedinjenih Država u proteklih 35 godina porastao za 190 miliona.