Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić, povodom formiranja lokalnih vlasti u općinama Bratunac, Foča i Vlasenica, prilikom kojih je prekršen Ustav RS, rekao je da je implementacijom rezultata lokalnih izbora koji su održani 2020. godine proširena diskriminacija povratnika Bošnjaka u ovaj entitet.

“Suprotno preciznoj ustavnoj odredbi da se primjenjuje popis stanovništva iz 1991. godine prilikom implementacije izbornih rezultata u nekim lokalnim zajednicama primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi u entitetu RS koje su u suprotnosti sa Ustavom entiteta”, kazao je Salkić.

Podsjetio je da je članom 97. Ustava RS definisano da “konstitutivni narodi i grupa ostalih će biti proporcionalno zastupljeni u javnim institucijama u Republici Srpskoj”.

“Kao ustavni princip, takva proporcionalna zastupljenost će se bazirati na popisu iz 1991. godine, dok se Aneks 7. u potpunosti ne sprovede, u skladu sa Zakonom o državnoj službi Bosne i Hercegovine. Ovaj opšti princip će se precizirati entitetskim zakonima. Ti zakoni će utvrditi konkretne rokove i regulisaće gore pomenuti princip u skladu sa regionalnom etničkom strukturom entiteta. ‘Javne institucije’, kao što je to pomenuto u gornjem tekstu, su ministarstva u Vladi Republike Srpske, opštinski organi vlasti, okružni sudovi u Republici Srpskoj, kao i opštinski sudovi u Republici Srpskoj”, rekao je Salkić.

Donošenjem Zakona o lokalnoj samoupravi u članu 4. zakona definisana je implementacija prema posljednjem popisu.

“Na osnovu rezultata posljednjeg popisa stanovništva, jedinice lokalne samouprave obezbjeđuju proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i grupa Ostalih u organima jedinice lokalne samouprave, uključujući funkcionere jedinica lokalne samouprave koji se ne biraju direktno: predsjednika i potpredsjednika skupštine jedinice lokalne samouprave i zamjenika gradonačelnika, odnosno načelnika opštine”, pojasnio je Salkić.

Smatra da je iz ovoga vidljivo da vlast u entitetu ne poštuje Ustav entiteta u kreiranju zakona putem kojih želi dodatno etnički očistiti lokalne zajednice od svih onih koji nisu pripadnici srpskog naroda.

“Ovakav primjer zabilježen je u općini Bratunac, Foča, Vlasenica i nekim drugim općinama na prostoru ovog entiteta gdje se kršenjem Ustava žele postići ratni ciljevi mirnodopskim metodama. Diskriminacija je izričito zabranjena po Ustavu Bosne i Hercegovine, entiteta i po Dejtonskom sporazumu. Sistemska diskriminacija u različitim segmentima društva u ovom entitetu direktno je kršenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma. U općinama Bratunac, Foča, Vlasenica i u nekim drugim općinama u ovom entitetu primjenom neustavnog člana 4. Zakona o lokalnoj samoupravi došlo je do potpunog progona Bošnjaka iz zakonodavne i izvršne vlasti”, istakao je Salkić.

Obzirom da se radi o kršenju Ustava entiteta pozvao je i očekuje reakciju nadležnih organa da zaštite Ustav i povratnike na ovom prostoru.

“Provođenje sistemske diskriminacije povratnika je kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma i to je poziv i obaveza za OHR i visokog predstavnika da se uključe u rješavanje ovog problema”, kazao je Salkić.

Očekuje u narednom periodu od onih koji imaju mogućnost da pokrenu pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine ocjenu usklađenosti člana 4. Zakona o lokalnoj samoupravi RS sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

“Pravna borba je jedini mehanizam koji je ostao na raspolaganju Bošnjacima u ovom entitetu da se bore protiv sistemske diskriminacije kao mirnodopske metode za provođenje progona Bošnjaka sa ovog prostora i realizacije ratnih ciljeva. Svi oni koji imaju mogućnosti imaju i obavezu da ove trendove i nastojanja aktuelne vlasti u entitetu spriječe”, dodao je Salkić.