Lideri zemalja Evropske unije (EU) odlučili su zadržati ograničenja nametnuta u cilju suzbijanja širenja epidemije koronavirusa, istovremeno povećavajući napore na ubrzanju proizvodnje i isporuke vakcina.

U zajedničkoj izjavi objavljenoj nakon Samita lidera zemalja Evropske unije naglašeno je da se nastavljaju ograničenja za putovanja koja nisu obavezna u trenutnoj situaciji.

Zatraženo je da ograničenja putovanja budu proporcionalna, da se ne dozvoli diskriminacija i da se osigura protok robe i usluga na jedinstvenom tržištu.

U izjavi je istaknuto da treba ubrzati postupak odobravanja, proizvodnju i distribuciju vakcina, te je ukazano na važnost povećanja nadzornih kapaciteta za otkrivanje mutiranih vrsta virusa.

“Kompanije moraju osigurati predvidljivost u proizvodnji vakcina i poštivati ugovorene ​​datume isporuke”, istaknuto je u izjavi lidera EU-a.

U izjavi je istaknuta solidarnost sa zemljama izvan EU-a, te je navedeno da će se nastaviti podrška u okviru programa Covaxa za pružanje vakcina zemljama u potrebi.

Lideri EU-a takođe su izjavili da će, iako kriza izazvana koronavirusom još nije gotova, biti pojačani napori kako bi se pripremili za buduće zdravstvene krize.